Sunday, 3 March 2024

5 คาถาเสริมความรัก เสริมความเมตตา เอ็นดู

เดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก~  วันนี้เราก็เลยมีคาถาเกี่ยวกับความรักมาฝากกัน ใครที่ยังโสด หรืออยากสมหวังในเรื่องรัก ลองนำไปท่องกันดู ซึ่งคาถาที่นำมานั้น ไม่ได้ใช้แค่กับเรื่องของความรักเท่านั้น แต่บางคาถาก็สามารถใช้เวลาที่เราไปเจรจาในเรื่องต่างๆ ให้คนที่พบเอ็นรู้สึกเอ็นดูเราได้ด้วย (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

คาถามหาเสน่ห์

สวด 3 จบ ก่อนออกไปพบคน เชื่อว่าจะทำให้คนที่เราไปพบเกิดความรักใคร่

  • จันโท อะภิกันตะโร ปิติ ปิโย เทวะมนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส มะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ

คาถาขอเนื้อคู่

สวดคาถานี้ ให้เท่ากับจำนวนอายุของเรา

  • ปุพเพวะ สันนิวา เสนะ ปัจจะบันนะ หิเตนะ วา เอวันตัง ชะยะเต เปมัง อุปะลัง วะ ยะโส ธะเกฯ

คาถารักแท้

ในการสวดคาถานี้ เชื่อว่าหากสวดภาวนากับลูกอม แล้วอมลูกอมเม็ดดังกล่าวขณะที่คุยกับคนที่เรารัก เชื่อว่าจะทำให้เขาคนนั้นรักเรา

  • โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติ จิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

คาถาเมตตามหานิยม

สวดก่อนออกจากบ้าน เชื่อว่าจะทำให้คนที่พบเห็นรู้สึกเมตตาเอ็นดู

  • นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ

คาถามนต์รัก

ใช้ท่องเพื่อให้คนที่เราชอบ มีความรู้สึกดีๆ กับเรา

  • โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา