Wednesday, 24 April 2024

วิธีดูวันหมดอายุ MFG EXP BBE คืออะไร ? ฉลากผลิตภัณฑ์

การมีสุขภาพที่ดี มีเคล็ดลับง่าย ๆ ก็คือการใส่ใจดูแลสุขภาพในทุก ๆ ด้านและต้องเริ่มต้นจากตัวของเราเอง โดยเฉพาะวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปตามความทันสมัยของเทคโนโลยีทำให้เน้นความสะดวกรวดเร็วเป็นหลัก รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปที่หาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป กลายเป็นทางเลือกในการซื้อมาเก็บตุนไว้ที่บ้าน สำหรับเป็นอาหารพร้อมทานของคนในยุคนี้

วิธีดูวันหมดอายุ MFG EXP BBE คืออะไร

วิธีดูวันหมดอายุ ข้างบรรจุภัณฑ์

เมื่อวิถีการใชชีวิตของผู้คนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย รวมทั้งการทำงานอยู่ที่บ้านมากกว่าออกไปพบปะผู้คนในสังคม เพื่อป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด 19 อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมทานที่เพียงนำไปอุ่นให้ร้อนก็สามารถรับประทานได้ ไม่เฉพาะการซื้อรับประทานจากร้านสะดวกซื้อทั่วไปเท่านั้น แต่ยังซื้อมาเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อช่วยให้สะดวกรวดเร็วอีกด้วย สำหรับการเลือกซื้อและวิธีดูวันหมดอายุข้างบรรจุภัณฑ์ มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. ดูรายละเอียดวันหมดอายุบนฉลากผลิตภัณฑ์

ฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงผลิตอื่น เช่น เครื่องสำอาง ส่วนใหญ่จะมีรายละเอียดบ่งบอกวันหมดอายุ วันผลิต ส่วนผสม การเก็บรักษา หรือแจ้งว่าควรบริโภคก่อนวันที่เท่าไหร่ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ มีความสำคัญต่อคุณภาพและวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ กรณีการเก็บไม่ถูกต้องก็ทำให้ผลิตภัณฑ์แหล่านั้นหมดอายุก่อนกำหนดได้

2. ดูรายละเอียดการรับประทาน หรือการใช้

นอกจากรายละเอียดเกี่ยวกับวันผลิต และวันหมดอายุที่ต้องให้ความสำคัญแล้ว ผลิตภัณฑ์อย่างอย่างเปิดรับประทานหรือเปิดใช้งานแล้ว ยังสามารถเก็บไว้รับประทานต่อหรือไว้ใช้งานได้อีก ควรศึกษารายละเอียด เช่น เมื่อเปิดฝาแล้วยังใช้บริโภคได้อีกกี่วัน หรือสามารถใช้ได้ภายในกี่เดือน รวมทั้งวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องหลังจากเปิดรับประทานหรือเปิดใช้งานแล้ว เพื่อยืดอายุไม่ให้บูดเน่าหรือเสียเร็ว

3. พิจารณาลักษณะบรรจุภัณฑ์

กรณีเป็นอาหารกระป๋อง อาหารและเครื่องดื่มบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ หรือในซองกระดาษซองพลาสติก ลักษณะตัวกระป๋อง ต้องเรียบทั้งฝาและก้น ไม่มีรอยบุบหรือโป่งพอง กล่องบรรจุภัณฑ์หรือกระป๋องไม่มีรอยบุบ ไม่มีรอยรั่วซึม บรรจุภัณฑ์ใหม่และสะอาด

ข้อควรรู้ ตัวย่อบนผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ จะมีฉลากและรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลสินค้า รวมถึงข้อมูลโภชนาการ หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ที่มีการระบุไว้หลายรูปแบบ เช่น อักษรย่อบนผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่บริโภค ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร MFG / MFD ,EXP / EXD ,BB / BBE / Reg. No. ตัวย่อเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมาก และผู้บริโภคควรศึกษาให้เข้าใจเพื่อเป็นผลดีต่อการดูแลสุขภาพของตัวเราเอง โดยความหมายของอักษรย่อเหล่านี้ส่วนใหญ่พบในผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องสำอาง ได้แก่

 • MFG / MFD ย่อมาจาก Manufacturing date / Manufactured Date ส่วนใหญ่พบในผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอาง แปลว่า “วันที่ผลิต
 • EXP / EXD ย่อมาจาก Expiry Date/Expiration Date แปลว่า “วันหมดอายุ
 • BB / BBE ย่อมาจาก Best Before/Best Before End แปลว่า “ควรบริโภคก่อนวันที่
 • Reg. No. หมายถึง เลขที่ครั้งที่ผลิต หรือ รองที่ผลิต หรือบางครั้งอาจใช้เป็นตัวอักษร L & C. No. ย่อมาจาก lot and control number แปลว่า เลขที่รอบผลิตและควบคุมคุณภาพ มีความหมายคล้ายกับ Batch. No.

นอกจากอักษรย่อที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องสำอาง ซึ่งแจ้งรายละเอียดไว้ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ โดยแปะติดหรือพิมพ์รายละเอียดไว้บนกล่อง หรือขวดบรรจุภัณฑ์แล้ว ยังมีอักษรย่อที่พบเห็นอยู่บนกล่องยาหรือฉลากผลิตภัณฑ์ อาหารและยา ( Reg. No.) หรือเลขที่ทะเบียนยา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ออกให้ ได้แก่

 • A คือ ยาสำเร็จรูปที่ถูกผลิตขึ้นภายในประเทศ
 • B คือ ยาสำเร็จรูปที่ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศ แล้วนำมาแบ่งบรรจุภายในประเทศ
 • C คือ ยาสำเร็จรูปที่ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศ แต่ไม่มีการแบ่งบรรจุภายหลัง

และรายละเอียดของทะเบียนยาส่วนตัวเลขที่ใช้นำหน้าอักษร A B C (บอกว่าเป็นยาสำเร็จรูปแผนปัจจุบัน) ซึ่งมี 1. คือ ยาเดี่ยว (มีตัวยาสำคัญตัวเดียว) และ 2. คือ ยาสูตรผสม (มีตัวยาสำคัญหลายตัว)

ตัวอย่าง วิธีดูวันหมดอายุ

เครื่องสำอาง

 • MFG คือ วันที่ผลิต หรือ MFD Date/MFG Date
 • EXP คือ วันหมดอายุ
 • สัญลักษณ์บอกวันหมดอายุหลังการเปิดใช้ เช่น 3 M 6 M 12 M

อาหารและเครื่องดื่ม

รายละเอียดเกี่ยวกับวันหมดอายุบนฉลากสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เราจะพบเห็นอยู่ 2 คำ ได้แก่ หมดอายุ หรือ ควรบริโภคก่อน ซึ่งทั้งสองคำสามารถใช้ได้และมีคดวามหมายใกล้เคียงกัน ดังนี้

 • หมดอายุ ตัวย่อ EXP คือ วันที่อาหารนั้นหมดอายุ และหลังจากวันที่ระบุไว้ในฉลาก อาหารจะเน่าเสีย หรือบูด ห้ามรับประทาน หรือควรนำไปทิ้ง
 • ควรบริโภคก่อน ตัวย่อ BBE คือ อาหารจะยังมีรสชาติดี ยังคงคุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามที่ระบุไว้บนฉลากอาหารจนถึงวันนั้น หลังจากวันที่ระไว้ รสชาติ คุณภาพและคุณค่าทางอาหารจะลดลง แต่จะยังสามารถบริโภคได้โดยไม่มีอันตราย แต่อาจไม่ได้ประโยชน์จากอาหารนั้นตามที่ระบุไว้บนฉลากอาหาร และจะกำหนดวันล่วงหน้าไว้ระยะหนึ่งก่อนที่อาหารนั้นจะหมดอายุหรือเสีย

สรุปวิธีการดูวันหมดอายุ

ปัจจุบันอาหารสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่มพร้อมทาน กำลังเป็นที่นิยมเพราะส่วนหนึ่งช่วยให้สะดวกสบาย หาซื้อได้ง่าย และมีหลากหลายเมนู เพียงนำไปอุ่นก็สามารถรับประทานได้เลย แต่การรับประทานให้ได้ประโยชน์และปลอดภัย ควรรู้ วิธีดูวันหมดอายุ ข้างบรรจุภัณฑ์อย่างเข้าใจและเข้าใจความหมายอย่างถูกต้อง จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการดูแลสุขภาพของตัวเราเอง

Source : food.gov.uk